Anitech Safeguard Plug

Anitech Safeguard Plug
หมดห่วงเรื่องไฟฟ้าลัดวงจร

นอกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้ว การเลือกปลั๊กพ่วงที่จะนำมาใช้ ก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไปไม่ได้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งานเอง ก่อนหน้านี้หลายคนที่ซื้อปลั๊กพ่วงมาใช้ อาจเคยเจอกับปัญหาเรื่องไฟฟ้าลัดวงจร เกิดการติดไฟบริเวณรางปลั๊กพ่วงจนก่อให้เกิดเพลิงไหม้ตามมา ทั้งหมดนี้เป็นเพราะการใช้ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาเหล่านี้ทำให้ทางสมอ. หรือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกมาตรฐาน “มอก. 2432-2555” เพื่อบังคับในผลิตภัณฑ์ประเภทปลั๊กพ่วง

Visitors: 8,765